D

IANTD Normoxic Trimix

Hvad kan jeg med en IANTD normox trimix uddannelse
Dette kursus henvender sig til de dykkere,
der vil dykke mellem 39 og 60 meter, men ikke vil acceptere dybderusen.
Der skal påregnes en del træning også udenfor kursus!

Uddannelsen lægger vægt på udstyrskonfiguration, dykkerplanlægning og mental egnethed. Trimix er midlet til sikkert at dykke dybere end sportsdykkergrænsen. Efter bestået kursus er dykkeren certificeret til at anvende Trimix med mindst 20% oxygen med en maks. dybde på 60 meter med en ækvivalent nitrogendybde efter eget ønske .

Slideshowet til IANTD Technical Student Workbook gennemgås med instruktøren.

Kuset indeholder
Kurset indeholder to dyk i åbent vand på moderat dybde, med nitrox eller trimix åndingsgas, hvor færdigheder pudses af og kontrolleres. Dertil kommer minimum 3 dyk i åbent vand med trimix som åndingsgas, mellem 39 og 60 meters dybde. På alle dyk medbringes stageflasker. Kurset omfatter minimum 240 minutters runtime/ tid i vandet.

Kurset kan gennemføres med 2 x 10L samt en 7L stageflaske. Derudover skal følgende udstyr anvendes: mindst 1.5 meter lang slange på det primære 2. trin, tørdragt, BCD/wing med tilstrækkelig opdrift, SMB/decobøje og linehjul/spole, 2 masker, 2 knive/saks, 2 dybdemålere (gerne computer), 2 lygter, Jon-line og slade.                                                                                       
Generelt skal udrustningen være i funktionsduelig stand og tilpasset klimaet.

Maksimal dykkedybde er 60 meter. Oxygen partialtrykket på bundgassen må på intet tidspunkt overstige 1,4 bar. Oxygen partialtrykket på dekompressionsgassen må på intet tidspunkt overstige 1,61 bar. Der anvendes trimix blandinger med mindst 20% oxygen og maksimalt 40% helium (+/- 1%). Tilsvarende luft dybde må ikke overstige 30 meter.


Eleven skal bevise:
Ttilfredsstillende finnekontrol.
Opsende dekobøje på under 1½ minut.
Af-/påtage stageflasker frit svømmende under fuld kontrol af afbalancering.
Svømme 18 meter i en simuleret "tom for luft"-situation, og herefter iværksætte makkerånding, mens der fortsat svømmes (foretages også blændet).
Redningsøvelser.
Gennemføre øvelser hvor evt. plasticspænder på konfigurationen simuleres ødelagte, uden at miste kontrol over afbalancering og trim.
Nødprocedure ved hul i dragt eller wing.
Aftage stageflasker; svømme 5 meter væk langs reference linie, vende om og genfinde stageflasker (foretages også blændet, hvor eleven skal genfinde korrekt stage). Shutdown øvelser.

Alt ovenstående skal gennemføres med passende sikkerhed og til instruktørens tilfredshed 
                                                                                                                                                      Uddannelsen kræver 
min. 18 år. 
IANTD Advanced Nitrox Diver eller tilsvarende.
Have logget mindst 100 dyk, hvoraf 30 skal være dybere end 27 meter. Eller tilsvarende erfaring til instruktørens tilfredshed.


Pris kr. 4.500.-

lANTD Technical Student Workbook (inkluderet i kursusprisen).
IANTD Technical Diving Encyclopedia (ikke inkluderet i kursusprisen).

Dive Resort Kattegat ApS | Vipstjertvej 4, 8400 Ebeltoft  | Tlf.: 23 80 88 74 | info@diveresortkattegat.dk